بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص ارسال شد

بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص ارسال شد

محمد حسینی گفت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است.

به گزارش «روی دکه»؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است.

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه هیئت دولت، اظهار داشت: بعد از اعلام مغایرت شورای نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، بودجه ۱۴۰۳ به مجمع تشخیص رفته است.

وی افزود: بعضی موارد بودجه را شورای نگهبان مغایر اعلام کرده بود نمایندگان بر نظر خود اصرار کردند و الان باید در مجمع تشخیص تایید شود. امیدواریم تا قبل از عید بودجه نهایی شود تا دولت از اول فروردین مطابق بودجه عمل کند.

منبع: تسنیم

نظرات