افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی چین در ۲۴ سال گذشته

افزایش چشمگیر تولید ناخالص داخلی چین در ۲۴ سال گذشته

تولید کشور چین در ۲۴ سال گذشته رشد زیادی داشته و به ۱۰ برابر رسیده است.

به گزارش جهان نگر ؛

در طی ۲۴ سال گذشته،  تولید ناخالص داخلی چین ۱۰ برابر ، آمریکا ۲.۷  برابر و  هند ۷ برابر شده است.

تولید ناخالص داخلی( قیمت های جاری) 

سال ۲۰۰۰:

ایالات متحده: ۱۰.۲۵  تریلیون دلار

چین: ۳.۶۶ تریلیون دلار

هند: ۲.۰۲ تریلیون دلار

سال ۲۰۲۴ :

چین: ۳۵.۰۴ تریلیون دلار

ایالات متحده:   ۲۷.۹۷ تریلیون دلار

هند: ۱۴.۲۶ تریلیون دلار

نظرات