رییس جمهور:

مصرف آب در بخش کشاورزی باید کنترل شود

مصرف آب در بخش کشاورزی باید کنترل شود

رییس جمهور گفت: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد از مصرف آب کشور مربوط به حوزه کشاورزی است و باید مصرف آب این حوزه به طریق علمی کاهش داده شود.

به گزارش جهان نگر ؛

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی امروز ۱۸ اسفندماه در حاشیه افتتاح طرح آبیاری قطره‌ای - زیرسطحی شرکت کشت و صنعت کارون در شوشتر اظهار کرد: باید از مصرف آب برای کشاورزی بکاهیم و این کار هم باید براساس روش‌های علمی باشد.

وی افزود: طرح آبیاری زیرسطحی یک طرح علمی و دانش بنیان است که تجربه شده و کار ارزشمندی است. این نوع آبیاری در نیشکر انجام شده و مصرف آب را براساس آنچه گفته‌اند حدود یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌دهد.

رییس جمهور با بیان اینکه بیشترین مصرف آب کشور مصرف آب کشاورزی است، گفت: بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد از مصرف آب کشور مربوط به حوزه کشاورزی است و باید مصرف آب این حوزه به طریق علمی کاهش داده شود.

رییسی با اشاره به افتتاح طرح آبیاری قطره‌ای - زیرسطحی شرکت کشت و صنعت کارون در شوشتر عنوان کرد: این کار یک تجربه بسیار موفق خواهد بود و امیدواریم پس از آن بتوانیم این کار را به کشاورزی خرد نیز منتقل کنیم.

وی در خصوص قیمت تمام شده اجرای این روش‌های آبیاری افزود: اگر بتوانیم با استفاده روش‌های نوین قیمت تمام شده را به گونه‌ای کنیم تا برای کشاورزان خرد نیز صرفه اقتصادی داشته باشد حتما شاهد کاهش مصرف آب و افزایش محصول خواهیم بود.

 

منبع: فارس

نظرات

پیشنهاد سردبیر