خبر مهم برای خانم های باردار / این مکمل را حتما استفاده کنید

خبر مهم برای خانم های باردار / این مکمل را حتما استفاده کنید

از هر چهار زن باردار، یک زن به اندازه کافی اسیدهای چرب امگا ۳ دریافت نمی‌کند.

به گزارش جهان نگر ؛

نتایج تحقیقات نشان داد که علیرغم توصیه‌های قوی مبنی بر حمایت از مصرف اسیدهای چرب امگا ۳ برای نتایج بهینه بارداری و سلامت فرزندان، ۲۵ درصد از زنان باردار به‌ندرت یا هرگز در طول بارداری ماهی مصرف نمی‌کنند، همچنین تعداد کمتری از آنان مکمل امگا۳ مصرف می‌کنند.

اسیدهای چرب امگا ۳، نقش مهمی در رشد جنین در دوران بارداری دارند. مصرف کافی امگا ۳، به‌ویژه دوکوزاهگزانوئیک اسید، از عملکرد سالم شناختی و بینایی در جنین در حال رشد پشتیبانی می‌کند.

امیلی اوکن، محقق ارشد این تحقیق، استاد دانشکده پزشکی هاروارد و رئیس بخش پزشکی جمعیت در موسسه مراقبت‌های بهداشتی هاروارد، گفت: دریافت کافی از این مواد مغذی در دوران بارداری برای جلوگیری از زایمان زودرس و ارتقای سلامت و رشد عصبی کودک بسیار حیاتی است. اسیدهای چرب امگا ۳ مواد مغذی ضروری برای حمایت از پیامدهای مثبت سلامت هستند.

این مطالعه هم‌گروهی از داده‌های ارائه شده در مورد مصرف ماهی توسط ۱۰هزار و ۸۰۰ زن باردار و داده‌های دریافت مکمل از ۱۲هزار و ۶۴۶ زن باردار که بخشی از برنامه تأثیرات محیطی بر پیامدهای سلامت کودک بودند، استفاده کرد.

نتایج این تحقیق نشان داد، حدود ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان ماهی نمی‌خورند یا کمتر از یک بار در ماه ماهی می‌خورند و تنها ۱۶ درصد از مکمل‌ها استفاده می‌کنند.

استفاده از مکمل‌ها در میان افرادی که ماهی کمتری مصرف می‌کردند کمتر رایج بود و این گروه را در معرض خطر بیشتری برای دریافت ناکافی اسید چرب امگا ۳ قرار می‌داد.

علاوه بر این، در میان افرادی که در معرض خطر بالاتر برای پیامدهای نامطلوب بارداری یا شاخص توده بدنی بالاتر بودند، مصرف مکمل، کمتر متداول بود.

اوکن افزود: نتایج تحقیق ما اطلاعات به‌روز شده‌ای را برای آگاهی از توصیه‌ها و منابع حائز اهمیت بهداشت عمومی در حمایت از مکالمات بالینی برای تشویق مصرف ماهی با جیوه کم در دوران بارداری و مصرف مکمل‌های امگا ۳ در میان افرادی که ماهی مصرف نمی‌کنند را نشان می‌دهد.

یافته‌های این تحقیق در مجله the Journal of Public Health Nutrition منتشر شده است.

 

منبع: ایرنا

نظرات

پیشنهاد سردبیر