خبر مهم برای رانندگان دارای گواهینامه

خبر مهم برای رانندگان دارای گواهینامه

بر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، راننده فاقد گواهینامه، از شمول بیمه شخص ثالث خارج شد.

به گزارش «روی دکه»؛  بر اساس رأی جدید دیوان عدالت اداری، راننده‌ای که گواهینامه ندارد یا مدت آن پایان یافته باشد و تمدید نکرده باشد، چنانچه تصادف کند، ولو اینکه بیمه ثالث داشته باشد، بیمه هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نمی‌کند.

به عبارت ساده‌تر اگر گواهینامه رانندگی شما مدتش تمام شده باشد و به هر دلیلی تمدید نکنید، سوار ماشین بدون بیمه هستید و در زمان تصادف، خسارت و دیه رو باید از جیب خودتان بپردازید.

منبع: ایلنا

نظرات