داغ شدن بازار سیاه حواله لاستیک خودرو

داغ شدن بازار سیاه حواله لاستیک خودرو

گروهی با خرید و فروش حواله لاستیک یک بازار سیاه جدید راه اندازی کرده اند.

به گزارش «روی دکه»؛ بازار سیاه جدیدی برای خرید لاستیک دولتی اخیرا ایجاد شده است.

با توجه به تفاوت قیمت لاستیک دولتی و بازار آزاد برخی اقدام به دریافت وجه برای ثبت نام لاستیک دولتی و فروش حواله می‌کنند.

در فضای مجازی تبلیغات مختلف ثبت نام لاستیک دولتی و فروش حواله به چشم می‌خورد.

این افراد با دریافت مبلغی بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان ثبت نام لاستیک دولتی را انجام می‌دهند.

آنطور که به نظر می‌رسد باید نظارت بیشتری در زمینه عرضه لاستیک‌های دولتی صورت گیرد.

منبع: اطلاعات

نظرات