جت‌ های جنگنده J-۱۰ چینی در حال تمرین نظامی

جت‌ های جنگنده J-10  چینی در حال تمرین نظامی

خدمه غیرپروازی در حال راهنمایی خلبانان برای حرکت در باند فرودگاه

به گزارش جهان نگر ؛

 

2 jet

جت‌های جنگنده J-10، تحت فرماندهی نیروی زمینی چین (PLA‌)، در حالِ تمرین آموزشی پرواز ۲۴ ساعته 

 

3 jet

یک جت جنگنده J-10 تیپ هوانوردی تحت فرماندهی  PLA، در حال عبور از کنار هلال ماه 

 

4 jet

جت‌ جنگنده J-10، تیپ هوانوردی تحت فرماندهی  ‌PLA، در حالِ تمرین آموزشی، حرکت در طول باند 

 

5 jet

جت‌ جنگنده J-10 ، تیپ هوانوردی نیروی زمینی چین (PLA‌)، در طول تمرین آموزشی پرواز ۲۴ ساعته 

 

 

نظرات

پیشنهاد سردبیر