مسابقهٔ عکس مطبوعات، سال ۲۰۲۴

عکس های منتخب اروپا

عکس های منتخب اروپا

درد یک پدر، توسط آدم آلتان

به گزارش جهان نگر ؛

آثاری که موفق به دریافت جایزه می‌شوند مسائلی از جمله؛ درگیری‌های ویران‌گر و آشوب‌های سیاسی تا بحران اقلیمی و عبور بی‌خطر حیوانات مهاجر را به‌عنوان برخی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی جهان امروز را به‌صورت مستند درمی‌آورد. این آثار برگزیده با گردهم آوردن این روایت‌های مهم منجر به درک بهتر و آگاهی بیشتری نسبت به رویدادهای جاری شده و همچنین  تذکری است که نیاز به آزادی مطبوعات را در گوشه‌گوشهٔ جهان به ما یادآوری می‌کند. هیأت مستقلی از داوران از میان۶۱ هزار و ۶۲ اثر رسیده از ۳ هزار و ۸۵۱ عکاس از ۱۳۰ کشور جهان،‌ ۲۴ برنده، شش  مورد ستایش‌شده و دو مورد ویژهٔ هیأت داوران را انتخاب کردند.

 

سد کاخوکا دام- اروپا

سد کاخوکا، سیل در منطقه‌ای جنگی

 

منطقهٔ بی‌طرف- اروپا 3

منطقهٔ بی‌طرف، توسط دنیل چاتارد

 

جنگ به مثابهٔ امری شخصی - اروپا 4

جنگ به مثابهٔ امری شخصی، توسط جولیا کوچتوا

 

نظرات