مسابقهٔ عکس مطبوعات، سال ۲۰۲۴

عکس های منتخب آمریکای شمالی و مرکزی

عکس های منتخب آمریکای شمالی و مرکزی

روزی از زندگی یک جنگندهٔ اهل کبک، توسط چارلز-فردریک اولت

به گزارش جهان نگر ؛

آثاری که موفق به دریافت جایزه می‌شوند مسائلی از جمله؛ درگیری‌های ویران‌گر و آشوب‌های سیاسی تا بحران اقلیمی و عبور بی‌خطر حیوانات مهاجر را به‌عنوان برخی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی جهان امروز را به‌صورت مستند درمی‌آورد. این آثار برگزیده با گردهم آوردن این روایت‌های مهم منجر به درک بهتر و آگاهی بیشتری نسبت به رویدادهای جاری شده و همچنین  تذکری است که نیاز به آزادی مطبوعات را در گوشه‌گوشهٔ جهان به ما یادآوری می‌کند. هیأت مستقلی از داوران از میان۶۱ هزار و ۶۲ اثر رسیده از ۳ هزار و ۸۵۱ عکاس از ۱۳۰ کشور جهان،‌ ۲۴ برنده، شش  مورد ستایش‌شده و دو مورد ویژهٔ هیأت داوران را انتخاب کردند.

 

نجات پادشاهان - امریکا 2

نجات پادشاهان، توسط جیم روجو

 

دو دیوار - امریکا 3

دو دیوار، توسط آلجاندرو کاگارا

 

آژانس فضایی گی - امریکا 4

آژانس فضایی گی، توسط مکنزی کال

نظرات