مسابقهٔ عکس مطبوعات، سال ۲۰۲۴

عکس های منتخب جنوب غرب آسیا و اقیانوسیه

عکس های منتخب جنوب غرب آسیا و اقیانوسیه

مبارزه، فرونرفتن، توسط ادی جیم

به گزارش جهان نگر ؛

آثاری که موفق به دریافت جایزه می‌شوند مسائلی از جمله؛ درگیری‌های ویران‌گر و آشوب‌های سیاسی تا بحران اقلیمی و عبور بی‌خطر حیوانات مهاجر را به‌عنوان برخی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی جهان امروز را به‌صورت مستند درمی‌آورد. این آثار برگزیده با گردهم آوردن این روایت‌های مهم منجر به درک بهتر و آگاهی بیشتری نسبت به رویدادهای جاری شده و همچنین  تذکری است که نیاز به آزادی مطبوعات را در گوشه‌گوشهٔ جهان به ما یادآوری می‌کند. هیأت مستقلی از داوران از میان۶۱ هزار و ۶۲ اثر رسیده از ۳ هزار و ۸۵۱ عکاس از ۱۳۰ کشور جهان،‌ ۲۴ برنده، شش  مورد ستایش‌شده و دو مورد ویژهٔ هیأت داوران را انتخاب کردند.

 

نبرد برای استیلا-منطقهٔ جنوب غرب آسیا و اقیانوسیه

نبرد برای استیلا، توسط مایکل وارکاس

 

انقلاب در میانمار

انقلاب در میانمار، توسط تا مو

 

مکانی ازدست‌رفته

مکانی ازدست‌رفته، توسط آلتیا کیسی

 

نظرات

پیشنهاد سردبیر